Sami Muttilainen

Ledamot Vänsterförbundets fullmäktigegruppen
Muttilainen, Sami

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Jäsen, Kaupunginvaltuusto
Varajäsen, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Stäng