Sandra Hagman

Ersättare Vänsterförbundets fullmäktigegruppen

2024

2023

2022

2021

2019

2018

Stäng

Jäsen, Tarkastuslautakunta
Varajäsen, Kaupunginvaltuusto
Stäng