Sanna Vesikansa

Ersättare Gröna förbundets fullmäktigegruppen

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Puheenjohtaja, Andra vuxentjänstsektionen för ändringssökande
Jäsen, Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
Varajäsen, Kaupunginvaltuusto
Stäng