Shawn Huff

Ledamot Gröna förbundets fullmäktigegruppen
Huff, Shawn
Yrke:
Basketspelare
E-post:
Shawn.huff@vihreat.fi

2024

2023

2022

2021

Stäng

Ersättare, Stadsstyrelsens näringslivssektion
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Helsingfors stadsstyrelse
Stäng