Silja Borgarsdottir Sandelin

Stadsfullmäktigegruppens vice ordförande Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen
Silja Borgarsdottir Sandelin. Kuva: Pertti Nisonen

Ersättare, Helsingfors stadsstyrelse
Ersättare, Stadsstyrelsens näringslivssektion
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Stadsmiljönämnden
Stäng