Terhi Peltokorpi

Stadsfullmäktigegruppens ordförande Centerns fullmäktigegruppen
Peltokorpi, Terhi

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Revisionsnämnden
Stäng