Titta Hiltunen

Stadsfullmäktigegruppens vice ordförande Vänsterförbundets fullmäktigegruppen
Hiltunen, Titta
E-post:
titta@tittahiltunen.fi

2024

2023

2022

2021

Stäng

Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Ledamot, Kultur- och fritidsnämnden
Stäng