Tuomas Rantanen

Ledamot Gröna förbundets fullmäktigegruppen
Rantanen, Tuomas

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Puheenjohtaja, Stadsstyrelsens koncernsektion
Puheenjohtaja, Direktionen för affärsverket trafikverket
Varapuheenjohtaja, Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Jäsen, Kaupunginhallitus
Jäsen, Kaupunginvaltuusto
Varapuheenjohtaja, Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Stäng