Finansdirektör

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Ekonomi- och planeringsavdelningen Finansdirektör

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.