Protokoll Finska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 1/2019 29.01.2019

Mötestid: 29.01.2019 - 16:30
Mötesplats: Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

13.02.2019