Förvaltningschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Förvaltnings- och stödtjänster Förvaltningstjänster U4203005010VH1
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv