Beslut: Förvaltningschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Kulturservicehelheten Helsingfors stadsorkester Förvaltningschef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Denna beslutsfattare har inga beslut