Beslut: Ict-utvecklingschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Förvaltnings- och stödtjänster Informationshanteringstjänster Utvecklingen av ICT U420300506010VH1

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more