Informationsförvaltningschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Förvaltnings- och stödtjänster Informationshanteringstjänster U4203005060VH1
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv