Beslut: Kundrelationschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Bedömningsverksamhet Klienthandledning Tillsyn över köpta hemvårdstjänster Kundrelationschef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.