Kundrelationschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Bedömningsverksamhet Klienthandledning Västra klienthandledning Kundrelationschef
Denna beslutsfattare har inga beslut