Ledande ergoterapeut

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Helsingfors sjukhus Ergoterapi Ledande ergoterapeut
Denna beslutsfattare har inga beslut