Ledande handledare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Barnskyddets och familjesocialarbetets tjänster Övriga familjetjänster Ledande handledare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv