Beslut: Ledande inspektör

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Tjänster och tillstånd Invånar-och företagstjänster Användning och bevakning av områden Gatuarbets- och platstjänster Ledande inspektör

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.