Beslut: Ledande överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken Centraliserade tjänster Ledande överläkare

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.