Beslut: Ledande parkeringskontrollant

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Tjänster och tillstånd Parkeringsövervakning och parkeringstjänster SV_Valvontayksikkö 1 Ledande parkeringskontrollant

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.