Beslut: Ledande rehabiliteringsplanerare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Helsingfors sjukhus Rehabiliteringsplanering och hjälpmedel Ledande rehabiliteringsplanerare

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år