Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Missbrukartjänster Institutionsvård inom missbrukartjänster Aurora avvänjningsbehandlingsavdelning Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv