Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri Psykostjänster Psykostjänsternas avdelningsvård Avdelningen 15-2A vid Aurora Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut