Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Psykostjänster Psykostjänsternas avdelningsvård Avdelningen 15-2B vid Aurora Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv