Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri Tjänster inom affektiva störningar Avdelningarna för affektiva störningar Avdelningen 7-2 vid Aurora Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut