Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Tjänster för unga och vuxensocialarbete Norra vuxensocialarbete Förmånshandläggning 1 Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut