Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Socialt arbete inom barnskydd Socialt arbete inom barnskydd Östra-Södra Gumtäkt 4 Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut