Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Bedömning av barnskyddsbehov och familjesocialt arbete Kallio-Berghäll barnskydd och bedömning av särskilt stödbehov Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut