Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Klienthandledning och övervakning inom barnskyddet och familjesocialarbetet Klienthandledning Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut