Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Handikapparbete Socialt arbete för handikappade Östergatans familjecenter / Socialt arbete för handikappade Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv