Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Bedömning av servicebehovet samt stödet för barnfamiljer Östra barnskyddet Nordsjö Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv