Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri Förstalinjens tjänster Psykiatrisk specialvård Polikliniken för psykiatriska öppenvården Aurora Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut