Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Tjänster för funktionshindrade Socialt arbete för handikappade 2 Socialt arbete för barn och unga med funktionsnedsättning 2 Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut