Ledande socialarbetare

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Socialt arbete för handikappade södra verksamheten 1
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.