Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Handikapparbete Socialt arbete för handikappade Socialt arbete för handikappade södra verksamheten 2 Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv