Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Tjänster för unga och vuxensocialarbete Östra vuxensocialarbete Socialt arbete för unga, östra 1 Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare har inga beslut