Ledande socialarbetare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten familje- och socialtjänster Barnskydd och familjesocialarbete Socialt arbete inom barnskyddets öppenvård Västra barnskyddet Lassas 1 Ledande socialarbetare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv