Ledande socialhandledare

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Dagverksamheterna Kontulan Symppis, Itiksen Symppis och Sörkan Syppis
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare har inga beslut