Beslut: Ledande tillsynsveterinär

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Tjänster och tillstånd Miljötjänster Enheten för livsmedelssäkerhet Djurskydd Ledande tillsynsveterinär

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.