Beslut: Områdeschef för grundläggande ubildning 3

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för grundläggande utbildning Områdestjänster i grundläggande utbildning område 3 Områdeschef för grundläggande ubildning 3

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more