Ordförande

Förtroendevalda tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Ordförande
Denna beslutsfattare har inga beslut