Överläkare 1

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken Centrums hälsostation Centrums hälsostation/Stengård Överläkare 1
Denna beslutsfattare har inga beslut