Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Boende-, kris- och missbrukartjänster Missbrukartjänster Institutionsvård inom missbrukartjänster Aurora avvänjningsbehandlingsavdelning Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut