Överläkare

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Bedömningspolikliniken för opioidsubstitutionsbehandling
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv