Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken Centrums hälsostation Centrums hälsostation/Drumsö Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut