Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Helsingfors sjukhus Hertonäs reservsjukhus Överläkare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv