Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Helsingfors sjukhus Malms sjukhus Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut