Överläkare

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Malms sjukhus
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare har inga beslut