Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken Mellersta hälsostationen Mellersta hälsostationen/Degerö Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut