Överläkare

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Missbrukarpolikliniken Fiskehamnen
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv